https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo hướng dẫn đăng ký ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 2022-2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Cho sinh viên Khóa 2019)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)

  1. Số tín chỉ: 06 TC
  2. Số lượng sinh viên thực hiện một đề tài: từ 1 – 2 SV/đề tài
  3. Thời gian thực hiện KLTN: Tính từ lúc Khoa giao đề tài KLTN và phân công giảng viên hướng dẫn ở tuần thứ 1 của học kỳ  đến tuần cuối cùng của học kỳ (bao gồm cả tuần dự trữ).
  4. Hình thức đánh giá: có phản biện và bảo vệ trước Hội đồng

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM KLTN

  1. Sinh viên đăng ký làm KLTN cần đảm bảo đủ 2 yêu cầu dưới đây:

    • Điểm Trung bình tích lũy: >= 7.0.
    • Đang nợ không quá 01 môn chuyên ngành.
  2. Lưu ý: SV vẫn phải thực hiện đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp trên website đào tạo theo thông báo ĐKMH của Nhà trường.

TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KLTN LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC (GẶP THẦY NAM HOẶC CÔ HẰNG)  LÀM ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN KLTN VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG 02 MÔN TỰ CHỌN TỐT NGHIỆP THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 19/12/2022.