https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  • Giới thiệu Bộ môn Hệ Thống Thông Tin (21/01)

      1.     Giới thiệu Bộ môn Hệ thống Thông tin (HTTT) là một chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy một số học phần chung của nhóm ngành CNTT và các học phần thuộc chuyên ngành […]