https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo học Online do tình hình dịch COVID – 19 đang diễn biến phức tạp

📣📣 Thông báo học Online do tình hình dịch COVID – 19

 

✅ Do tình hình dịch COVID – 19 đang diễn biến phức tạp, nhà Trường thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến cho tất các các môn học từ ngày 10/05/2021.

 

Lịch học và thời gian học: Giảng viên giảng dạy sẽ thông báo chi tiết đến lớp.

 

✅ Đối với sinh viên

 

Theo dõi thường xuyên thông báo mới của Nhà trường trên các trang web chính thức (https://huflit.edu.vn/ và https://portal.huflit.edu.vn/).

 

Kiểm tra email sinh viên (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi kịp thời các thông báo mới nhất về các lớp học trực tuyến được giảng dạy.

 

Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email, sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.

 

Riêng các học phần Giáo dục thể chất 2 (cho sinh viên khóa 2019), Nhà trường tạm dừng việc giảng dạy. Thời gian học cụ thể Nhà trường sẽ thông báo sau.

 

Trân trọng càm ơn ./.

 

—–

VP Khoa CNTT.