https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc tổ chức triển khai giảng dạy học kỳ 1 năm học 2022-2023 dành cho khóa 2022

 Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến các khoa đào tạo, giảng viên và toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 về việc tổ chức cho sinh viên học tập trong học kỳ 1 năm 2022-2023 từ ngày 03/10/2022, cụ thể như sau:

  1. Đối với các Khoa
  • Học kỳ 1 năm học 2022-2023, trường tổ chức giảng dạy theo phương thức phối hợp (blended learning): 80% nội dung giảng dạy trên lớp (tương đương 80% số tiết) và 20% nội dung còn lại trên Hệ thống quản lý học trực tuyến của trường (HLMS), tại website https://courses.huflit.edu.vn. Lưu ý: không áp dung hình thức này cho các tiết thực hành.
  • Giảng viên cung cấp đề cương chi tiết học phần, bài giảng, tài liệu, bài tập,… cho sinh viên trên HLMS. Tương tác với sinh viên trên HLMS: hướng dẫn học, thảo luận, giải đáp thắc mắc, chấm điểm bài tập,…
  1. Đối với sinh viên
  • Xem thời khóa biểu chính thức từ ngày 02/10/2022 tại website https://portal.huflit.edu.vn/Sinh viên đăng nhập trang portal, chọn Tra cứu thông tin / Lịch học để xem thời khóa biểu cá nhân.
  • Theo dõi thường xuyên thời khóa biểu cá nhân để cập nhật lịch học.
  • Kiểm tra email sinh viên (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi kịp thời các thông báo mới nhất về thời khóa biểu học.
  • Thường xuyên vào hệ thống quản lý học trực tuyến của trường để làm bài tập, thảo luận,…. (theo yêu cầu của giảng viên phụ trách lớp học phần).
  • Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.
  1. Thời gian áp dụng giảng dạy bắt đầu từ thứ Hai ngày 03/10/2022

Nhà trường đề nghị toàn thể các đơn vị trong Trường phối hợp, thông báo nhanh chóng nội dung này đến toàn thể sinh viên, giảng viên trong Trường để thực hiện. 

Link thông báo: https://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3292/Thong-bao-ve-viec-to-chuc-trien-khai-giang-day-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-danh-cho-khoa-2022