https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2023

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2023 (02/11)

    Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã ngành: 7480201 Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY Ngôn ngữ giảng dạy: TIẾNG VIỆT Chuyên ngành đào tạo: 1. An ninh mạng – 2. Công nghệ Phần mềm – 3. Hệ thống thông tin – 4.Khoa học dữ liệu Link […]

  • CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 2023 (02/11)

    Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: Kiến thức: PLO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. PLO2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. PLO3. Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp […]