https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chúc mừng bài báo của thầy Trần Khải Thiện được chấp nhận đăng trên tạp chí uy tín ISI (SCIE-Q1)

Vừa qua, công trình nghiên cứu của thầy Trần Khải Thiện – Khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học đã được chấp nhận đăng trên tạp chí danh giá IEEE Access có hệ số ảnh hưởng IF = 4.098, thuộc xếp hạng cao nhất SCIE-Q1 của Viện Kỹ Nghệ Điện và Điện Tử (IEEE), Mỹ. Đây sẽ là công trình nghiên cứu được công bố thứ 3 của Thầy trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCIE (trước đó là Journal of Intelligent & Fuzzy Systems có IF = 1.637 và Applied Sciences có IF = 2.217).

Tính đến nay, thầy Thiện đã có gần 20 công trình đăng trong các kỷ yếu hội nghị thuộc IEEE, ACM, Springer, ACL và các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Xin chúc mừng Thầy và hi vọng rằng Thầy sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu đặc sắc trong tương lai.

IEEEAccess BIOs