https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  • Chương trình đạo tạo Thạc sĩ CNTT 2022 (02/11)

    Tên chương trình: Công nghệ thông tin Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Tên Tiếng Anh: Information Technology Loại hình đào tạo: Chính quy Khóa học: Áp dụng cho các khoá từ 2022 Mã số: 8480201 Đối tượng áp dụng: Các khóa tuyển sinh từ năm 2022 Link […]