https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 2019

  • Mục tiêu đào tạo (28/10)

    Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có: PO1: Phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp. PO2: Có khả năng tổ chức công việc, giao tiếp hiệu quả, có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ […]