https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

  • Giới thiệu Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm (20/01)

    Giới thiệu chung Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực Công nghệ phần mềm ngày càng nhiều và dự đoán sẽ còn cao hơn nữa trong những năm sắp tới. […]