https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 2021

 • Chuẩn đầu ra CTĐT 2021 (25/07)

  Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Thông tin có khả năng: 1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. 2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 3. Có năng lực giao tiếp và trình […]

 • Đề cương môn học(Tiếng Anh) (17/06)

  SOFTWARE ENGINEERING NUMBER SUBJECTS 1 Advanced Mobile Application Programming 2 Advanced Software Engineering 3 Advanced Software Testing 4 Advanced Web Programming 5 Design Pattern 6 Designing Interfaces 7 E-commerce 8 Internship 9 Mobile Application Programming 10 Software Analysis and Design 11 Software Engineering 12 Software Project 13 Software Project Management 14 SoftwareTesting 15 WebProgramming   […]

 • Đề cương môn học(Tiếng Việt) (16/06)

  CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình di động 4 Lập trình di động nâng cao 5 Kiểm định chất lượng phần mềm 6 Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao 7 Lập trình Web 8 Lập trình […]

 • Chương trình đào tạo (16/06)

  Tên chương trình          : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo           : ĐẠI HỌC Ngành đào tạo              : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số                            : 7480201 Loại hình đào tạo          : Chính quy Link : DOWNLOAD