https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương môn học(Tiếng Việt)

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Công nghệ phần mềm

2

Công nghệ phần mềm nâng cao

3

Lập trình di động

4

Lập trình di động nâng cao

5

Kiểm định chất lượng phần mềm

6

Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao

7

Lập trình Web

8

Lập trình Web nâng cao

9

Đồ án phần mềm

10

Mẫu thiết kế phần mềm

11

Phân tích& Thiết kế phần mềm

12

Quản lý dự án phần mềm

13

Thực tập công nghiêp_phần mềm

14

Thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA HỌC MÁY TÍNH:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Học máy

2

Học sâu

3

Kỹ thuật lập trình

4

Lý thuyết đồ thị

5

Thị giác máy tính

6

Khởi nghiệp

7

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

8

Đại số tuyến tinh

9

Lập trình Java EE

10

Nhập môn lập trinh

11

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

12

Dữ liệu lớn

13

Giải tích

14

Hệ thống gợi ý

15

Internet vạn vật

16

Kỹ năng mềm

17

Khai khoáng dữ liệu

18

Logic mở và ứng dụng

19

Nhập môn CNTT

20

Tin sinh học

21

Toán rời rạc

22

Trí tuệ nhân tạo

23

Truy hồi thông tin

24

Xác suất thống kê

25

Tin học đại cương 

26

Tin học văn phòng 1

HỆ THỐNG THÔNG TIN:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Cơ sở dữ liệu

2

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

Cơ sở dữ liệu phân tán

4

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

5

Hệ thống thông tin kế toán

6

Hệ thống thông tin quản lý

7

An ninh hệ thống thông tin

AN NINH MẠNG:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Cơ sở hạ tầng mạng

2

An ninh mạng

3

Hệ điều hành

4

Bảo mật người dùng cuối

5

Điều tra tấn công

6

Lập trình hệ thống

7

Lập trình mạng

8

Mạng máy tính

9

Quản trị mạng

10

Thực tập công nghiệp

11

Thiết kế hệ thống mạng

12

Tổ chức QL-DV Mạng

13

Điện toán đám mây

14

Đồ án mạng

15

Hệ điều hành mạng

16

Kỹ thuật mật mã

17

Lập trình an toàn

18

Lập trình mạng nâng cao

19

Mạng không dây

20

Penetration Testing

21

Quản trị hệ thống bảo mật