https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương môn học

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm (Cập nhật)

2

Công nghệ phần mềm nâng cao

3

Lập trình di động

4

Lập trình di động nâng cao

5

Kiểm định chất lượng phần mềm

6

Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao

7

Lập trình Web

8

Lập trình Web nâng cao

9

Lập trình Java

10

Mẫu thiết kế phần mềm

11

Phân tích& Thiết kế phần mềm

12

Quản lý dự án phần mềm

13

Đồ án phần mềm

14

Thiết kế giao diện

15

Thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA HỌC DỮ LIỆU:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Học máy

2

Học sâu

3

Kỹ thuật lập trình

4

Lý thuyết đồ thị

5

Thị giác máy tính

6

Khởi nghiệp

7

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

8

Đại số tuyến tinh

9

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

10

Nhập môn lập trinh

11

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

12

Dữ liệu lớn

13

Giải tích

14

Hệ điều hành

15

Hệ thống gợi ý

16

Internet vạn vật

17

Kỹ năng mềm

18

Khai khoáng dữ liệu

19

Logic mở và ứng dụng

20

Nhập môn CNTT

21

Tin sinh học

22

Toán rời rạc

23

Trí tuệ nhân tạo

24

Truy hồi thông tin

25

Xác suất thống kê

HỆ THỐNG THÔNG TIN:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Cơ sở dữ liệu

2

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

Cơ sở dữ liệu phân tán

4

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

5

Hệ thống thông tin kế toán

6

Hệ thống thông tin quản lý

MẠNG MÁY TÍNH:

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

Cơ sở hạ tầng mạng

2

An toàn hệ thống thông tin

3

An ninh mạng

4

Bảo mật người dùng cuối

5

Điều tra tấn công

6

Lập trình hệ thống

7

Lập trình mạng

8

Mạng máy tính

9

Quản trị mạng

10

Tổ chức quản lý dịch vụ mạng

11

Thiết kế hệ thống mạng

12

Triển khai hạ tầng mạng

13

Điện toán đám mây

14

Đồ án mạng

15

Hệ điều hành mạng

16

Kỹ thuật mật mã

17

Lập trình an toàn

18

Lập trình mạng nâng cao

19

Mạng không dây

20

Penetration Testing

21

Quản trị hệ thống bảo mật