https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký trả nợ môn Lập trình hướng đối tượng

Do số lượng sinh viên đăng ký trả nợ môn Lập trình hướng đối tượng không đủ để mở lớp. Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa còn nợ môn Lập trình hướng đối tượng có thể đăng ký học 1 môn tự chọn thuộc bất kỳ chuyên ngành nào (Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Thương mại điện tử, Lập trình trên thiết bị di động, Hệ thống thông tin kế toán, Cơ sở dữ liệu nâng cao,..) để thay thế cho học phần Lập trình hướng đối tượng.

Trân trọng.