https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SỔ TAY GIẢNG VIÊN

  • Sổ tay Giảng viên (10/01)

      HƯỚNG DẪN TÔ ĐIỂM VÀO PHIẾU GHI ĐIỂM MÔN HỌC Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho giảng viên khi tô điểm thi và chuyên viên quét – chuyển điểm vào hệ thống Edusoft, đề nghị giảng viên khi tô điểm cần lưu ý một số điểm sau: Dùng bút lông […]

  • Danh sách giảng viên khoa CNTT (02/12)

    VĂN PHÒNG KHOA STT Họ Tên Chức vụ 1 TS. Nguyễn Đức Cường Trưởng khoa 2 ThS. Tôn Quang Toại P. Trưởng khoa 3 Đinh Thị Phương Thảo Chuyên viên Giáo vụ   QUẢN LÝ PHÒNG MÁY STT Họ Tên Học vị 1 Lê Thanh Phong ThS   GIẢNG VIÊN STT Họ Tên Học vị/Chức vụ […]