Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sổ tay Giảng viên

 

HƯỚNG DẪN

TÔ ĐIỂM VÀO PHIẾU GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho giảng viên khi tô điểm thi và chuyên viên quét – chuyển điểm vào hệ thống Edusoft, đề nghị giảng viên khi tô điểm cần lưu ý một số điểm sau:

 • Dùng bút lông viết bảng trắng để tô, có thể dùng bút mực màu xanh hoặc màu đen đều được, cần tô đậm và đều vào hết vòng tròn của ô điểm mà mình chấm.
 • Không để nhiều phiếu ghi điểm chồng lên nhau để tránh vết tô quá đậm sẽ in vết xuống phiếu bên dưới làm ảnh hưởng đến độ chính xác và kết quả quét điểm.
 • Dùng bút bi để ký tên và ghi các thông tin khác lên phiếu ghi điểm mà không sử dụng bút lông.
 • Bảo quản phiếu ghi điểm cẩn thận, tránh để phiếu ghi điểm bị nhăn hay có nhiều nếp gấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quét điểm.
 • Giảng viên nên ghi điểm (bằng chữ) vào cột Điểm chữ sau đó mới tô điểm.
 • Nếu tô nhầm ô điểm thì có thể dùng viết xóa và xóa ô điểm đã tô nhầm, sau đó tô lại ô điểm đúng cần tô, và ký xác nhận là đã sửa mấy chỗ (ở phần xác nhận cuối trang).

Phiếu ghi điểm chỉ có một mẫu (dành cho hệ niên chế và hệ tín chỉ):

 • Trong phiếu ghi điểm có 2 cột là cột điểm nguyên và cột tô tròn điểm lẻ, giảng viên lưu ý là chỉ được tô 1 ô điểm duy nhất trong mỗi cột điểm nguyên hay điểm thập phân.
 • Nếu giảng viên cho điểm nguyên, ví dụ là 8 điểm thì giảng viên chỉ cần tô vào ô ⑧ bên cột điểm nguyên, các ô bên cột điểm thập phân không cần tô.
 • Nếu giảng viên cho điểm thập phân, ví dụ như 6,5 điểm thì giảng viên sẽ tô vào ô ⑥ bên cột điểm nguyên và tô thêm vào ô ⑤ bên cột điểm thập phân.
 • Sinh viên nào bị 0 điểm thì giảng viên tô vào ô ⓪ bên cột điểm nguyên, các ô còn lại bên cột điểm thập phân để trống.
 • Giảng viên phải tô điểm hết tất cả sinh viên có tên trong danh sách, không được bỏ trống ô tô điểm của sinh viên có tên trong danh sách.
 • Nếu sinh viên nào Vắng Thi thì giảng viên không được gạch ngang tên sinh viên mà phải tô vào ô  bên cột điểm nguyên, các ô còn lại bên cột điểm thập phân để trống.

XEM CHI TIẾT