https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2021

  • Chương trình đào tạo (16/06)

    Tên chương trình          : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo           : ĐẠI HỌC Ngành đào tạo              : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số                            : 7480201 Loại hình đào tạo          : Chính quy Link : DOWNLOAD