Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BROCHURE - CHIẾN LƯỢC

  • Chiến lược phát triển Khoa CNTT ( Giai đoạn 2020 – 2025 ) (10/02)

      Định hướng phát triển Đối với xã hội: Khoa CNTT là điểm đến trong đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam. Định hướng nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên: 100% có việc làm, thu nhập cao và ổn định. Đối với trường: Khoa CNTT là một trong những khoa dẫn […]

  • Chiến lược phát triển Khoa CNTT ( Giai đoạn 2015 – 2020 ) (10/02)

      Căn cứ quyết định 222/QĐ-ĐNT về việc ban hành chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020 của trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin học TP.HCM Căn cứ Định hướng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030 số 01/HĐQT-ĐNT, ngày 02/12/2013 Mục tiêu […]

  • Brochure Khoa Công nghệ thông tin (10/02)

    Ngày 10 tháng 02 năm 1995, sau khi nhận quyết định thành lập Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định số 07/QĐ thành lập Khoa với tên gọi “Khoa Tin học”. Đến cuối năm 2000, Khoa chính thức mang […]