https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chúc mừng các bạn Sinh viên đã vượt qua bài Test và được tiếp nhận Thực tập tại Công ty NashTech Vietnam

     Sáng ngày 06/01/2021, TS. Nguyễn Đức Cường – Trưởng khoa CNTT Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh, cùng ThS. Tôn Quang Toại – Phó khoa CNTT, ThS. Vũ Đình Ái, ThS. Đỗ Phi Hưng – Giảng viên Khoa CNTT, ThS. Lã Như Hải – CVCTSV Khoa CNTT đã tiếp và tham dự buổi Hội thảo "Chương trình giao lưu, kết nối Doanh nghiệp CNTT với Sinh viên" với Công ty NashTech (Harvey Nash Việt Nam) do các diễn giả Vinh Pham (Senior Test Team Manager – NashTech Vietnam) và Thien Nguyen (Senior Engineering Manager – NashTech Vietnam) dẫn đoàn, cùng với gần 100 bạn Sinh viên Khoa CNTT năm 4 tham gia.


     Buổi Hội thảo là một phần của NashTech Rookies, là chương trình tuyển chọn và đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho các sinh viên năm cuối hoặc vừa Tốt nghiệp đang theo học các khối ngành kiến thức liên quan đến CNTT, phần mềm và kiểm thử phần mềm, hệ thống thông tin.

     Tham gia chương trình, các bạn SV sẽ được hướng nghiệp, đào tạo và tham gia vào các dự án thực tế cùng với các chuyên gia, kỹ sư phần mềm tại NashTech. Ngoài ra các bạn còn được phát triển song song kỹ năng mềm và khả năng giao tieép tiếng Anh.

     Với một lộ trình đào tạo cụ thể có chiều sâu, NashTech Rookies Program sẽ giúp các bạn Sv trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để sẵn sàng sở thành một kỹ sư thực thụ.

     Kết thúc chương trình, Công ty NashTech đã tiến hành Test kiểm tra các bài thi (chuyên ngành và Tiếng Anh), kết quả có 17 bạn Sinh viên đã vượt qua bài Test và được tiếp nhận Thực tập tại Công ty NashTech Vietnam, bao gồm:

STT Họ tên Sinh viên Skill
1 Dang Viet Toan .Net
2 Dinh Van Hoang .Net
3 Le Dinh Cong Chinh .Net
4 Le Quang Huy .Net
5 Ngo Phuong Phuc Hung .Net
6 Nguyen Le Duy .Net
7 Tran Thanh Dat .Net
8 Vu Pham Cong Minh .Net
9 Le Tuan Anh QC
10 Nguyen Hao Hung QC
11 Nguyen Hoai Linh QC
12 Nguyen Tai Phuc An QC
13 Tran Kha Di QC
14 Tran Nguyen Minh Khoa QC
15 Cao Tran Quang Duc .Net
16 Hua Linh Quang .Net
17 Mac Le My Linh .Net


     Trong khuôn khổ Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Cường – Trưởng khoa CNTT Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi về việc hợp tác, gắn kết lâu dài với phía Công ty NashTech. Đại diện Công ty NashTech cũng thống nhất với ý kiến của  TS. Nguyễn Đức Cường, và mong muốn trong thời gian sớm nhất Công ty và Khoa CNTT sẽ tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác.
 
     Chương trình Hội thảo của Khoa CNTT tổ chức cùng Đại diện Công ty NashTech kết thúc tốt đẹp trong không khí cởi mở, thân tình. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề đánh dấu sự phát triển, sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: VPK.CNTT

 

2 3 5 6 11 4 1 15 14 13 12 11 10 9

1 số hình ảnh của buổi Hội thảo.