https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 2015

 • Đề cương cập nhật 2020 – 2021 (23/12)

  Đề cương môn học được cập nhật: 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 2. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • Bản mô tả chương trình đào tạo 2015 (31/10)

  Bản mô tả chương trình đào tạo 2015: DOWNLOAD

 • Mục tiêu đào tạo (28/10)

  – Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng cơ bản của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh TOEIC 450 trở lên. – Cử […]

 • Chuẩn đầu ra (28/10)

  Mục tiêu giáo dục và kết quả dự kiến của các học phần kiến thức giáo dục đại cương:   Mục tiêu   Kết quả học tập dự kiến Môn học trực tiếp liên quan GPO-1: Sinh viên được cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về quan điểm khoa học, cách mạng, […]

 • Chương trình đào tạo (28/10)

  Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 52 48 02 01 Loại hình đào tạo: Chính quy Link: DOWNLOAD

 • Đề cương môn học (28/10)

  STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ sở […]