https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương môn học

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

An ninh mạng

2

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

Chuyên đề .NET và XML

5

Chuyên đề Java EE

6

Chuyên đề Oracle

7

Cơ sở dữ liệu 

8

Cơ sở dữ liệu nâng cao

9

Cơ sở dữ liệu phân tán

10

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

11

Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

12

Công nghệ phần mềm

13

Công nghệ phần mềm nâng cao

14

Đại số tuyến tính

15

Điện toán đám mây

16

Điều tra tấn công

17

Đồ án 1

18

Đồ án 2 (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm)
Đồ án 2 (Chuyên ngành Mạng máy tính)

19

Giải tích

20

Hệ điều hành

21

Hệ điều hành mạng

22

Kiểm định chất lượng phần mềm

23

Kỹ năng mềm

24

Kỹ thuật lập trình

25

Kỹ thuật mật mã

26

Lập trình .NET nâng cao

27

Lập trình an toàn

28

Lập trình Game

29

Lập trình hệ thống

30

Lập trình hướng đối tượng

31

Lập trình Java

32

Lập trình mạng

33

Lập trình trên thiết bị di động

34

Lập trình trên Windows

35

Lập trình web

36

Lập trình web nâng cao

37

Lý thuyết đồ thị

38

Mạng không dây

39

Mạng máy tính

40

Mạng máy tính nâng cao

41

Mẫu thiết kế phần mềm

42

Nhập môn công nghệ thông tin

43

Nhập môn lập trình

44

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

45

Phân tích và thiết kế phần mềm

46

Quản lý dự án phần mềm

47

Quản trị mạng

48

Thiết kế đồ họa

49

Thiết Kế Hệ Thống Mạng

50

Tin học đại cương

51

Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành

52

Tin học ứng dụng trong khách sạn nhà hàng

53

Tổ Chức và Quản lý Dịch Vụ Mang

54

Toán rời rạc

55

Xác suất thống kê