https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SỔ TAY SINH VIÊN

  • Sổ tay sinh viên 2019 (10/01)

    PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HUFLIT University) Loại hình trường Dân lập từ năm 2006 Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo Địa chỉ: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Website: […]

  • Sổ tay sinh viên 2015 (10/01)

      GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.Khoa Công nghệ thông tin CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 52480201, có 4 chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin Mạng máy tính Công nghệ phần mềm An ninh mạng Khối kiến thức […]