https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUẨN ĐẦU RA SAU ĐẠI HỌC

  • Chuẩn đầu ra CTĐT Thạc sĩ CNTT 2022 (02/11)

    Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO – Learning Outcomes) sau: 4.4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức: LO1: Có kiến thức vững chắc và chuyên sâu về công nghệ thông tin. 4.4.2. Chuẩn đầu ra […]