https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuẩn đầu ra CTĐT Thạc sĩ CNTT 2022

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO – Learning Outcomes) sau:

4.4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức:

  • LO1: Có kiến thức vững chắc và chuyên sâu về công nghệ thông tin.

4.4.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng:

  • LO2: Nắm vững và vận dụng sáng tạo các kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại trong thời đại công nghiệp 4.0.
  • LO3: Có kỹ năng xây dựng, tư vấn, tổ chức và quản trị các dự án công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.
  • LO4: Có kỹ năng giao tiếp các vấn đề chuyên môn hiệu quả, có thể sử dụng ngoại ngữ để trao đổi thông tin với đối tác.

4.4.3. Chuẩn đầu ra về phẩm chất-thái độ:

  • LO5: Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
  • LO6: Có ý thức và năng lực tham gia vào quá trình nghiên cứu và học tập liên tục để tự cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.