https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên (Năm học 2016 – 2017)

Nhằm tạo môi trường học tập, nghiên cứu, ứng dụng kiến thức học tập tại trường cho sinh viên. Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên các khóa về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học như sau:
1. Đối tượng tham gia:
– Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin yêu thích và đam mê nghiên cứu khoa học.
2. Hình thức đăng ký:
– Mỗi đề tài có thể do một hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên do sinh viên đề xuất hoặc do khoa phân công.
– Sinh viên đăng ký trực tiếp tại VP. Khoa Công nghệ thông tin (Lầu 2, khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh).
3. Tiến độ thực hiện:
– Nhận đăng ký đề tài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2016.
– Nhận báo cáo toàn văn: trước ngày 19/03/2017.
– Xét duyệt và chỉnh sửa báo cáo: từ ngày 20/03/2017 đến ngày 20/04/2017.
– Các đề tài đạt yêu cầu sẽ được tham gia báo cáo trong Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 – 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2017.

Trân trọng./.