https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bổ sung hình ảnh làm thẻ sinh viên – Khóa 2018

Nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp sinh viên thuận tiện trong các hoạt động tại trường, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên năm nhất (Khóa 2018) chưa có thẻ sinh viên về việc nộp bổ sung hình ảnh để làm thẻ. Cụ thể như sau:

– Cách thức nộp: Sinh viên nộp 01 ảnh 3×4 trực tiếp tại VP. Khoa (phía sau ảnh ghi rõ Họ tên, MSSV) hoặc nộp file ảnh qua email lochuynh@huflit.edu.vn (Tiêu đề mail: Ảnh thẻ SV – MSSV – Họ Tên) 

– Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/10/2018.

Trân trọng.