https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo: từ Bộ phận Y tế Nhà trường – DSSV không đủ thông tin cá nhân để làm thẻ BHYT