https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SAU ĐẠI HỌC

  • Chuẩn đầu ra CTĐT Thạc sĩ CNTT 2022 (02/11)

    Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO – Learning Outcomes) sau: 4.4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức: LO1: Có kiến thức vững chắc và chuyên sâu về công nghệ thông tin. 4.4.2. Chuẩn đầu ra […]

  • Chương trình đạo tạo Thạc sĩ CNTT 2022 (02/11)

    Tên chương trình: Công nghệ thông tin Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Tên Tiếng Anh: Information Technology Loại hình đào tạo: Chính quy Khóa học: Áp dụng cho các khoá từ 2022 Mã số: 8480201 Đối tượng áp dụng: Các khóa tuyển sinh từ năm 2022 Link […]