https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

  • Giới thiệu Bộ môn Khoa Học Máy Tính (20/01)

    Giới thiệu chung Bộ môn Khoa học Máy tính là một trong 4 bộ môn trực thuộc Khoa Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT). Bộ môn phụ trách giảng dạy các một số nội dung liên quan đến đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành Khoa học dữ […]