https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu Bộ môn Khoa Học Máy Tính

Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học Máy tính là một trong 4 bộ môn trực thuộc Khoa Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT). Bộ môn phụ trách giảng dạy các một số nội dung liên quan đến đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành Khoa học dữ liệu. Bộ môn tập trung chuyên sâu đào tạo và nghiên cứu các nội dung liên quan đến:

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Các ứng dụng của học máy và học sâu
 • Xử lý ảnh số và thị giác máy tính
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nhân sự của bộ môn

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Đinh Hùng

Trưởng bộ môn

2

PGS. TS. Dương Tuấn Anh

 

3

ThS. Tôn Quang Toại

 Phó trưởng khoa

4

Kỹ sư Huỳnh Văn Bình

 

5

ThS. Đặng Thị Kim Giao

 

6

ThS. Lã Như Hải

 

7

ThS. Huỳnh Thành Lộc

 

8

ThS. Lý Đoàn Duy Khánh

 

9

ThS. Lương Văn Minh

 

10

ThS. Đỗ Đình Thanh

 

11

TS. Trần Khải Thiện

 

12

ThS. Phạm Thanh Tùng

 

 

Các môn học đang phụ trách

 • Toán rời rạc
 • Giải Tích
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê
 • Lý thuyết đồ thị
 • Nhập môn lập trình
 • Kỹ thuật lập trình
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Học sâu
 • Khai khoáng dữ liệu
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Thị giác máy tính