https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

  • Giới thiệu Bộ môn Mạng Máy Tính (20/01)

      Giới thiệu Bộ môn mạng máy tính là một trong bốn bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT). Sau năm 2015 Bộ môn đã phát triển thêm chuyên ngành An Ninh Mạng. Bộ môn có nhiều giảng viên vừa có trình độ […]