https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu Bộ môn Mạng Máy Tính

 

  1. Giới thiệu

Bộ môn mạng máy tính là một trong bốn bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT). Sau năm 2015 Bộ môn đã phát triển thêm chuyên ngành An Ninh Mạng. Bộ môn có nhiều giảng viên vừa có trình độ chuyên môn chuyên sâu vừa có giàu kinh nghiệm giảng dạy. Trong đó có nhiều giảng viên được đề cử top 10 thế giới về bảo mật (do Đại học ECCouncil (USA) bầu chọn năm 2021).

  1. Nhiệm vụ đào tạo

Nhiệm vụ chính của bộ môn là đào tạo kiến thức và kỹ năng ở mức độ chuyên nghiệp. Các lĩnh vực đào tạo được chú trọng:

  • Mạng máy tính và truyền thông: Thiết kế, cài đặt và quản trị hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ.
  • An toàn thông tin: kiểm thử hệ thống, an ninh mạng, điều tra tấn công, kỹ thuật mật mã, thiết kế hệ thống bảo mật
  • Mã độc: phân tích mã độc, dịch ngược.
  • Tiếp cận công nghệ mới và cập nhật liên tục.
  • Đề cương môn học được thiết kế nội dung mới, phù hợp, có tham khảo các tiêu chuẩn của nhiều nội dung đào tạo chứng chỉ quốc tế. Một số môn học có hàm lượng kiến thức tương đương các chứng chỉ quốc tế như CompTiaSecurity+, ECS, CEH, CHFI, Pentest,..
  • Chương trình đào tạo liên tục cập nhật mới phù hợp với nhu cầu của công ty, tập đoàn trong và ngoài nước về an toàn thông tin.
  1. Nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học được xem là hạt nhân nhằm tạo ra nội lực của bộ môn. Việc tạo ra môi trường sinh hoạt chuyên môn sôi động luôn là động lực cho giảng viên và sinh viên trong bộ môn nhằm bám sát thực tiễn và thích ứng thời đại.Nhiều bài nghiên cứu của giảng viên được ứng dụng ngay trong công tác đào tạo. Nhiều công trình nghiên cứu sinh viên giúp các em tự khẳng định mình và trưởng thành hơn trong học thuật và ứng dụng.

Các hướng nghiên cứu đã và đang được thực hiện bao gồm: Bảo mật IoT, nghiên cứu APT, bảo mật di động, điều tra số, malware, ứng dụng machine learing trong an toàn thông tin,…

 

  1. Liên Lạc

Bộ môn Mạng Máy Tính và An Ninh Mạng

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, Khu B, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3862-1859
Email: vpkhoacntt@huflit.edu.vn