https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, Khu B, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3862 1859 – Email: vpkhoacntt@huflit.edu.vn