https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc tiếp nhận sớm chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 đã đạt được chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra nhưng chưa đến thời hạn xét tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc tiếp nhận sớm chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra: là sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 đã đạt được chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra (sinh viên khóa 2019 trở về trước không thuộc đối tượng nộp lần này).

Sinh viên nào hiện tại chưa đạt được chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra thì có thể nộp vào thời gian xét tốt nghiệp theo quy định.

2. Thời gian nộp chứng chỉ: từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 05/6/2023

– Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30

– Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00

3. Địa điểm nộp chứng chỉ:

Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 828 Sư Vạnh Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

(Gặp Cô Phương)

4. Lưu ý về chứng chỉ ngoại ngữ:

– Chứng chỉ phải được sao y công chứng trước khi nộp.

– Chứng chỉ phải còn hạn ít nhất 1 tháng tính từ ngày nộp.

– Cấp độ tối thiểu của chứng chỉ dựa vào Quy định về chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng từ khóa 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-ĐNT ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng (xem Quy định tại đây).

Link thông báo: http://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3383/Thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-som-chung-chi-ngoai-ngu-theo-chuan-dau-ra-doi-voi-sinh-vien-khoa-2020–2021–2022