https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÉT HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

Thông tin đến tất cả các bạn sinh viên khoa Công nghệ thông tin:

Đây là thông báo mới nhất về Xét học bổng chính sách năm học 2021-2022, những bạn đã nộp lần trước bây giờ vẫn phải nộp mới lại nhé.

Mẫu file Excel: Download

Sau khi các bạn download mẫu file về: Điền đầy đủ thông tin trong đó + chỉnh sửa tên file Excel như sau( MSSV-HoTen(không bỏ dấu,không khoảng trống)) + Những giấy tờ cần thiết rồi gửi về địa chỉ email: khoant@huflit.edu.vn

Đây là thông báo của trường các bạn đọc kỹ nắm thông tin: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-lan-2-ve-viec-xet-hoc-bong-chinh-sach-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-nam-hoc-2021-2022-1704.html

Mức học bổng (% học phí): Cột này các em xem và điền cho đúng. Nếu có sai sót thì Khoa sẽ không chịu trách nhiệm. Bên dưới là Link hướng dẫn.

https://www.huflit.edu.vn/Sinh-vien/quy-dinh-ve-viec-xet-hoc-bong-chinh-sach-danh-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-dang-hoc-tap-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-hcm-1042.html 

MỘT SỐ LƯU Ý:

– Đặt tên File theo đúng yêu cầu trên.
– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 06/11/2021.
– Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên sử dụng email Trường cấp gửi đơn và giấy tờ liên quan hợp lệ về email: khoant@huflit.edu.vn, hoặc nộp trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện về Phòng Chính trị – Công tác sinh viên, số 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện nơi đi).
– Yêu cầu hồ sơ: đơn và hồ sơ minh chứng (chụp bản chính hình ảnh rõ nét, đủ số hiệu, ngày tháng, chữ ký và con dấu). Sinh viên bảo đảm tính xác thực của hồ sơ, những trường hợp hồ sơ không trung thực, sử dụng giấy tờ giả mạo sẽ bị thu hồi học bổng và xem xét kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn đến buộc thôi học

– Nhà trường sẽ tổ chức họp Hội đồng xét duyệt học bổng, sinh viên được nhận học bổng chính sách, số tiền sẽ khấu trừ vào học phí học kỳ 2, năm học 2021 – 2022, sinh viên chỉ đóng phần còn lại.

TRÂN TRỌNG.