https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo Khảo sát nhu cầu sinh viên đăng ký đi xe đưa rước xuống Hóc Môn trong thời gian thi vấn đáp từ ngày 19/12/2022- 24/12/2022

Để phục vụ việc di chuyển của sinh viên năm 3 đăng ký đi xe đưa rước trong thời gian thi vấn đáp, Khoa và Trường gửi các bạn thông tin về việc đăng ký đi xe đưa rước theo nội dung như sau:

  • Đối tượng đăng ký: sinh viên khoa CNTT

  • Mục đích tổ chức xe: phục vu thi học kì 1 – Môn Vấn đáp của Khoa

  • Thời gian phục vụ xe: TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 24/12/2022

  • Thời gian đăng ký: TỪ NGÀY RA THÔNG BÁO NÀY ĐẾN HẾT NGÀY 10/12/2022 theo link: https://bom.so/QxB8dP

Lưu ý: – Chỉ những sinh viên đăng ký tại thông báo này mới được ghi nhận và lập danh sách sử dụng phương tiện của Trường.

– Sinh viên bắt buộc dùng email do Trường cung cấp để đăng ký sử dụng phương tiện di chuyển.

– Xe được tổ chức thành 4 chuyến trong ngày tại 4 điểm đón.

  1. Chuyến 1 – Sáng đi đến Hóc Môn : Sinh viên có mặt tại điểm đón trước 6 giờ 10 phút. Từ 6 giờ10 phút xe đầu tiên bắt đầu xuất phát, xe cuối cùng xuất bến là 6 giờ 25 phút hoặc sớm hơn nếu tại điểm đón không còn sinh viên.

  2. Chuyến 2– Trưa đi đến Hóc Môn: Sinh viên có mặt tại điểm đón trước 11 giờ 15 phút. Từ 11giờ 15 phút xe đầu tiên bắt đầu xuất phát, xe cuối cùng xuất bến là 11 giờ 30 phút hoặc sớm hơn nếu tại điểm đón không còn sinh viên.

  3. Chuyến 3– Trưa về từ Hóc Môn: Từ 11g15 phút xe đầu tiên sẽ có mặt và đón sinh viên, xe đầy sẽ xuất bến, xe cuối cùng xuất bến vào lúc 12 giờ 15 phút.

  4. Chuyến 4– Chiều về từ Hóc Môn: Từ 15g15 phút xe đầu tiên sẽ có mặt và đón sinh viên, xe đầy sẽ xuất bến, xe cuối cùng xuất bến vào lúc 16 giờ 30 phút.

– Trừ xe cuối cùng xuất bến, các xe trong ngày chỉ xuất bến khi đầy sinh viên (45 sinh viên/xe) – Sinh viên đi xe vui lòng ghi tên, mã số sinh viên, ký tên vào Bảng Danh sách sinh viên đi xe đưa rước trong ngày được phát trên mỗi chuyến xe.

– Sinh viên thuộc đối tượng đăng ký, có nhu cầu sử dụng xe đưa rước, vui lòng chia sẻ cho các bạn có như cầu để đăng ký kịp thời.

Thời gian sinh viên thi tự luận khảo sát sau cho việc đăng ký xe đưa rước.

Các bạn sinh viên lưu ý và thực hiện theo đúng thông báo đã đề ra nhằm đảm bảo việc đưa rước tham gia thi mang lại hiệu quả cao.