https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XE BUS HUFLIT CHO SINH VIÊN THI HỌC KỲ I (2022-2023) TẠI CS HÓC MÔN

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi Học kỳ I (2022 – 2023), Sinh viên có nhu cầu sử dụng xe đưa rước của Trường trong thời gian thi học kỳ I (2022-2023) tại cơ sở Hóc Môn, xin vui lòng sử dụng email trường để đăng ký theo đường link dưới đây (thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2022):

Bên cạnh đó, Sinh viên có nhu cầu đăng ký sử dụng xe đưa rước của Trường để học tập tại cơ sở Hóc Môn cho học kỳ II (2022-2023), xin vui lòng sử dụng email trường để đăng ký theo đường link sau (thời gian đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 2/1/2023):