https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo số lượng xe đưa rước phục vụ các bạn sinh viên CNTT thi vấn đáp HK1 22-23

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi Học kỳ I (2022 – 2023), Trường đã mở link cho sinh viên đăng ký sử dụng xe đưa rước tham gia thi: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 14/1/2023.

Sau thời gian cho đăng ký xin gửi đến các bạn thông tin các chuyến xe cụ thể như sau:

thumbnail_image

Các bạn sinh viên lưu ý thời gian và tập trung tại điểm đón đúng quy định để di chuyển lên Cơ sở Hóc Môn đúng thời gian tham gia thi học kì.

Trân trọng,