https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

📣 Thông báo: Hướng dẫn sử dụng Moodle cho Sinh viên Năm 1

📣 Thông báo: Hướng dẫn sử dụng Moodle cho Sinh viên Năm 1

Kể từ Học kì I (Năm học 2021-2022) Nhà trường đã đưa vào sử dụng Hệ thống học tập Online Moodle cho Sinh viên toàn trường.

Nhằm hỗ trợ các bạn Sinh viên Năm 1 làm quen với môi trường học tập này, Văn Phòng Khoa CNTT gửi đến các bạn file "Hướng dẫn sử dụng Moodle cho Sinh viên Năm 1"

Link: https://tinyurl.com/y8h4uffx

——

Văn phòng Khoa CNTT.

Trân trọng./.