https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo các mốc thời gian nộp, phản biện và Bảo vệ KLTN HK2 2022-2023 Khóa 2019

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH ĐỂ NỘP, PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  HK2 2022-2023  SINH VIÊN KHÓA 2019

——————————————–

Các mốc thời gian chính: 

  1. Sinh viên nộp toàn văn báo cáo từ ngày 30/05/2023 – 31/05/2023 tại VP.Khoa (gặp Cô Thảo) :

  • Phiếu theo dõi tiến độ KLTN.

  • 02 cuốn báo cáo (01 cuốn gởi hội đồng bảo vệ KLTN; 01 cuốn gởi cho giảng viên phản biện).

  1. Danh sách Sinh viên Phản biện đề tài (dự kiến):  ngày 01/06/2023.

  2. Sinh viên Phản biện đề tài (dự kiến): từ ngày 05/06/2023 – 11/06/2023.

  3. Sinh viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng (dự kiến): ngày 21/06/2023.

  4. Sinh viên nộp 02 cuốn KLTN Bìa mạ vàng ngày 30/06/2023 tại VP.Khoa (gặp Cô Thảo) 

(Lưu ý: Sinh viên cần điều chỉnh nội dung báo cáo theo các góp ý của hội đồng trước khi in Bìa mạ vàng).

Biểu mẫu trình bày04 – MẪU HÌNH THỨC KLTN 

344795898_947123759846176_8137638992581036280_n