https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo các mốc thời gian chính Khoa luận tốt nghiệp HK2 2021-2022 – Khóa 2018

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO  CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH ĐỂ NỘP, PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  CỦA SINH VIÊN KHÓA 2018 NHƯ SAU:

  1. Sinh viên nộp toàn văn báo cáo từ ngày 27/06/2022 – 28/06/2022 tại VP.Khoa:
  • Phiếu theo dõi tiến độ KLTN.
  • 02 cuốn báo cáo (01 cuốn  lưu tại VP.Khoa; 01 cuốn gởi cho giảng viện phản biện).
  1. Danh sách Sinh viên Phản biện đề tài (dự kiến):  ngày 30/06/2022.
  2. Sinh viên Phản biện đề tài (dự kiến):  từ ngày 01/07/2022 – 08/07/2022.
  3. Sinh viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng (dự kiến)ngày 15/07/2022.
  4. Sinh viên nộp 02 cuốn Luận văn Bìa mạ vàng ngày 22/07/2022 tại VP.Khoa  (Lưu ý: Sinh viên cần điều chỉnh nội dung báo cáo theo các góp ý của hội đồng trước khi in Bìa mạ vàng).

Biểu mẫu liên quan