https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO: V/v nộp và bảo vệ đề tài KLTN dành cho SV Khóa 2017

Khoa Công nghệ thông tin trân trọng thông báo lịch nộp và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên bậc Đại học Khóa 2017 như sau:

 1. Nộp báo cáo:

Thời gian : ngày 07 – 08/07/2021.

Hồ sơ nộp: Sinh viên nộp đầy đủ báo cáo, bao gồm:

 • File mềm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp (định dạng word & pdf).
 • File mềm theo dõi tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.
 • File mềm nhận xét dành cho Giảng viên hướng dẫn.

Hình thức nộp: tất cả được nén trong 1 file với định dạng (Winrar hoặc Zip) như sau: KLTN_2017_HỌ TÊN SV1_HỌ TÊN SV2.rar

Nơi tiếp nhận:

 1. Phản biện:

Thời gian: từ ngày 09/07/2021 đến ngày 16/07/2021.

 • Sinh viên phải liên hệ GV phản biện trước ngày 13/07/2021 để biết lịch phản biện cụ thể.

Danh sách phản biện: sẽ có thông báo trên Website Khoa sau ngày: 09/07/2021

 1. Bảo vệ đề tài:
 • Thời gian: 22/07/2021 (dự kiến)
 • Địa điểm cụ thể và danh sách Hội đồng sẽ được thông báo sau.

Lưu ý:

 • Mẫu báo cáo KLTN và các mẫu phiếu nhận xét dành cho GV hướng dẫn và GV phản biện sinh viên xem tại: http://fit.huflit.edu.vn/bieumaukltn
 • Đề tài không tham gia phản biện sẽ không được đưa ra hội đồng bảo vệ.
 • Sinh viên sẽ nộp 3 cuốn báo cáo bìa mạ vàng sau khi bảo vệ và đã chỉnh sửa theo đề nghị của Hội đồng.

—————

Trân trọng./.

VPKhoa CNTT