https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo hướng dẫn đăng ký Khóa luận tốt nghiêp – HK3 2023-2024

 Đối tượng: Sinh viên khóa 2021 và các khóa cũ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)

 1. Số tín chỉ: 06 TC
 2. Số lượng sinh viên thực hiện một đề tài: từ 1 – 2 SV/đề tài
 3. Thời gian thực hiện KLTN: Tính từ lúc Khoa giao đề tài KLTN và phân công giảng viên hướng dẫn ở tuần thứ 1 của học kỳ  đến Tuần cuối cùng của học kỳ (bao gồm cả tuần dự trữ).
 4. Hình thức đánh giá: có phản biện và bảo vệ trước Hội đồng

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM KLTN

 1. Sinh viên đăng ký làm KLTN cần đảm bảo đủ 2 yêu cầu dưới đây:

  • Điểm Trung bình tích lũy tính đến hết HK1 (2023/2024): >= 7.0 (đối với thang điểm 10) hoặc >=2.5 (đối với thang điểm 4).
  • Đang nợ không quá 01 môn chuyên ngành.
 2. Lưu ý: SV vẫn phải thực hiện đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp trên website đào tạo theo thông báo ĐKMH của Nhà trường.
 3. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn nhận đề tài KLTN và NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM KLTN và ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KLTN có chữ ký xác nhận của GVHD về VP.Khoa từ nay đến 16g30 ngày 29/03/2024.

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp HK2 2023-2024

Biễu mẫu KLTN