https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2021 HK3 23-24

Danh sách KLTN 2021 HK3 23-24

Các bạn sinh viên lưu ý phải liên hệ Văn phòng Khoa gặp Cô Thảo để kiểm tra và điều chỉnh khi vướng vào các trường hợp sau:

  • Sinh viên đã đăng ký Khóa luận tốt nghiệp mà chưa có đề tài và giáo viên hướng dẫn.

  • Sinh viên đã nộp phiếu đăng ký đề tài nhưng thông tin sinh viên, tên đề tài, giáo viên hướng dẫn bị sai (file đính kèm).