https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Buổi hướng dẫn SV khoá 2016 đăng ký và thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Nhằm chuẩn bị cho việc đăng ký môn học và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2016 trong HK2, năm học 2019 – 2020, Khoa CNTT thông báo đến sinh viên khoá 2016 về Buổi hướng dẫn đăng ký và thực hiện Khoá luận tốt nghiệp như sau:

– Thời gian: 14h45 –  15h45, ngày 06/11/2019 (Thứ Tư)

– Địa điểm: P. Hội thảo

Một số thông tin về Khóa luận tốt nghiệp như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)

 • Số tín chỉ: 06 TC
 • Số lượng SV tối đa cho mỗi đề tài: từ 1 – 2 SV/đề tài.
 • Thời gian thực hiện luận văn: 4 tháng
 • Hình thức đánh giá: có phản biện và bảo vệ trước Hội đồng.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM KLTN:

 • Sinh viên đăng ký làm KLTN cần đảm bảo đạt đủ 2 yêu cầu dưới đây:

– Điểm Trung bình tích lũy: >= 6.0.

– Được phép nợ không quá 01 môn chuyên ngành.

(Tất cả kết quả tính đến Học kỳ 3, năm học 2018 – 2019)

 • Trường học sinh viên không làm KTLN phải đăng ký học 2 môn tự chọn theo chuyên ngành vào HK2, năm học 2019 – 2020. Danh sách các môn học tự chọn theo chuyên ngành sẽ thông báo sau.
 • Lưu ý: Sinh viên thực hiện KLTN sau khi đăng ký đề tài tại VP Khoa vẫn phải thực hiện việc đăng ký môn học theo thông báo về việc ĐKMH của trường để đóng học phí.

III. PHƯƠNG THỨC NHẬN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: 

 • Sinh viên chọn hướng thực hiện đề tài luận văn và liên hệ với giảng viên để đề nghị được hướng dẫn.
 • Giảng viên hướng dẫn giao đề tài cho sinh viên hoặc sinh viên có thể đề nghị đề tài muốn thực hiện với giảng viên hướng dẫn.

IV. CÁC HƯỚNG CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN:

 • Hướng nghiên cứu: 

– Khai thác dữ liệu (Data Mining): TS. Nguyễn Đức Cường, TS. Trần Minh Thái,…

– Truy hồi thông tin (Information Retrieval): TS. Nguyễn Đức Cường,…

– Học sâu (Deep Learning): ThS. Tôn Quang Toại, ThS. Trần Khải Thiện,…

 • Hướng phần mềm quản lý: ThS. Bùi Thị Thanh Tú, ThS. Lê Thị Minh Nguyện, ThS. Nguyễn Thanh Vũ,…
 • Hướng lập trình di động: ThS. Thái Thị Thanh Thảo, ThS. Đỗ Thị Thùy Trang, ThS. Trần Phương Tuấn,…
 • Hướng quản trị mạng:  ThS. Cao Tiến Thành, ThS. Đinh Xuân Lâm, ThS. Đỗ Phi Hưng,…
 • Hướng an ninh mạng: ThS. Phạm Đình Thắng, ThS. Cao Tiến Thành,…

Sinh viên cần thông tin liên hệ của giảng viên hoặc có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp vui lòng liên hệ VP. Khoa để được giải đáp.

Trân trọng.