https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hướng dẫn đăng ký khóa luận tốt nghiệp Khóa 2015

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)

 • Số tín chỉ: 06 TC
 • Số lượng SV tối đa cho mỗi đề tài: từ 1 – 2 SV/đề tài.
 • Thời gian thực hiện luận văn: 4 tháng
 • Hình thức đánh giá: có phản biện và bảo vệ trước Hội đồng.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM KLTN:

 • Sinh viên đăng ký làm KLTN cần đảm bảo đủ 2 yêu cầu dưới đây:

– Điểm Trung bình tích lũy: >= 6.0.

– Được phép nợ không quá 01 môn chuyên ngành.

(Tất cả kết quả tính đến Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018)

 • Sinh viên làm KLTN cần đăng ký học thêm 1 trong 3 môn học tự chọn theo chuyên ngành.
 • Trường học sinh viên không làm KTLN phải đăng ký học 3 môn tự chọn theo chuyên ngành.
 • Lưu ý: Sinh viên thực hiện KLTN sau khi đăng ký đề tài tại VP Khoa phải thực hiện việc đăng ký môn học theo thông báo về việc ĐKMH của trường.
 • Danh sách các môn học theo chuyên ngành:

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm:

 1. Lập trình trên thiết bị di động (04 TC)
 2. Thương mại điện tử (04 TC)
 3. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (04 TC)

Chuyên ngành An ninh mạng:

 1. Penetration testing (04 TC)
 2. Quản trị hệ thống bảo mật (04 TC)
 3. Bảo mật người dùng cuối (04 TC)

III. PHƯƠNG THỨC NHẬN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: 

 • Sinh viên tự liên hệ với giảng viên để đề xuất đề tài theo hướng phù hợp.
 • Giảng viên ra đề tài và sinh viên liên hệ để được giảng viên chấp nhận hướng dẫn thực hiện.

IV. CÁC HƯỚNG CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN:

 • Hướng nghiên cứu: 

– Khai thác dữ liệu (Data Mining): TS. Nguyễn Đức Cường, TS. Trần Minh Thái,…

– Truy hồi thông tin (Information Retrieval): TS. Nguyễn Đức Cường,…

– Học sâu (Deep Learning): ThS. Tôn Quang Toại, ThS. Trần Khải Thiện,…

 • Hướng phần mềm quản lý: ThS. Bùi Thị Thanh Tú, ThS. Lê Thị Minh Nguyện, ThS. Nguyễn Thanh Vũ,…
 • Hướng lập trình di động: ThS. Thái Thị Thanh Thảo, ThS. Đỗ Thị Thùy Trang, ThS. Trần Phương Tuấn,…
 • Hướng quản trị mạng:  ThS. Cao Tiến Thành, ThS. Đinh Xuân Lâm, ThS. Đỗ Phi Hưng,…
 • Hướng an ninh mạng: ThS. Phạm Đình Thắng, ThS. Cao Tiến Thành,…

V. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH:

 • Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn, nộp phiếu đăng ký và đề cương đề tài luận văn theo mẫu (có đầy đủ chữ ký của GVHD) về Văn phòng khoa: trước ngày 21/12/2018 (Thứ sáu).

Mẫu phiếu đăng ký KLTN.

Mẫu Đề cương KLTN.

 • Khoa xét duyệt và thông báo danh sách đề tài được chấp nhận thực hiện: trước ngày 28/12/2018 (Thứ sáu).
 • Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 18/02/2019 –  14/06/2019.
 • Nộp toàn văn báo cáo luận văn: ngày 17 – 18/06/2019.
 • Phản biện đề tài (dự kiến):  từ ngày 18 – 27/06/2019.
 • Bảo vệ đề tài trước Hội đồng (dự kiến): ngày 28/06/2019 (Thứ sáu).

Sinh viên cần thông tin liên hệ của giảng viên hoặc có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp vui lòng liên hệ VP. Khoa để được giải đáp.

Trân trọng.