https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Cho sinh viên khóa 2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

———————–

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Cho sinh viên Khóa 2018)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)

 1. Số tín chỉ: 06 TC
 2. Số lượng sinh viên thực hiện một đề tài: từ 1 – 2 SV/đề tài
 3. Thời gian thực hiện KLTN: 3.5 tháng
 4. Hình thức đánh giá: có phản biện và bảo vệ trước Hội đồng

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM KLTN

 1. Sinh viên đăng ký làm KLTN cần đảm bảo đủ 2 yêu cầu dưới đây:

   

  1. Điểm Trung bình tích lũy: >= 6.5.
  2. Đang nợ không quá 01 môn chuyên ngành.

(Tất cả kết quả tính đến Học kỳ 3, năm học 2020 – 2021)

 1. Lưu ý: Sinh viên thực hiện đăng ký KLTN tại VP Khoa để xét duyệt đề tài. Sau đó, SV vẫn phải thực hiện đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp trên website đào tạo theo thông báo ĐKMH của Nhà trường.
 2. Trường hợp sinh viên không làm KLTN sẽ học thay thế bằng 2 môn tự chọn theo chuyên ngành. Danh sách các môn học theo chuyên ngành:

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm:

 1. Các chủ đề nâng cao trong CNPM
 2. Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm

Chuyên ngành An ninh mạng:

 1. Lập trình mạng nâng cao
 2. Bảo mật người dùng cuối

Chuyên ngành Hệ thống thông tin:

 1. Chuyên đề Oracle
 2. Thương mại điện tử

 

V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KLTN VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

 • Bước 1. Sinh viên tham khảo danh sách đề tài và liên hệ giảng viên hướng dẫn (GVHD) để trao đổi và được giảng viên đồng ý hướng dẫn
 • Bước 2. Sinh viên gặp GVHD điền Phiếu đăng ký KLTN, Viết Đề cương KLTN
 • Bước 3. Sinh viên nộp Phiếu đăng ký KLTN và Đề cương KLTN (có đầy đủ chữ ký của GVHD) về Văn phòng khoa: trước ngày 12/01/2022 (Thứ Ba).
 • Bước 4. Khoa xét duyệt và thông báo danh sách đề tài được chấp nhận thực hiện: trước ngày 18/01/2022.
 • Bước 5. Sinh viên thực hiện đề tài: thời gian từ ngày 14/02/2022 –  29/05/2022.
 • Bước 6. Sinh viên nộp toàn văn báo cáo: ngày 21/06 – 22/06/2021.
 • Bước 7. Sinh viên Phản biện đề tài (dự kiến):  từ ngày 23/06 – 30/06/2021.
 • Bước 8. Sinh viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng (dự kiến): ngày 06/07/2021.

Sinh viên cần thông tin liên hệ của giảng viên hoặc có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp vui lòng liên hệ VP. Khoa để được giải đáp.

VI. CÁC BIỂU MẪU

 1. Mẫu Phiếu đăng ký KLTN:  MAU-PHIEU-DANG-KY
 2. Mẫu Đề cương KLTN: MAU-DE-CUONG-KLTN
 3. Mẫu phiếu theo dõi thực hiện KLTN: MAU-PHIEU-THEO-DOI
 4. Mẫu hình thức trình bày khóa luận: MAU-HINH-THUC-TRINH-BAY

 

Tham khảo danh sách đề tài khóa luận: DANHSACH

 

Trân trọng./.