https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách xét Học bổng chính sách năm học 2023-2024

– Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM;

– Căn cứ Quy định xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 1563/QĐ-ĐNT ngày 12/10/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.

Khoa CNTT đã nhận được hồ sơ xét học bổng của 61 lượt sinh viên (file đính kèm) – DS xet hoc bong cs 23-24

Các bạn sinh viên có thể xem và kiểm tra nếu có thắc mắc hoặc chưa rõ thì liên hệ văn phòng Khoa trước 16h ngày 17/11/2023

Thân ái,