https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời gian gia hạn học phí HK1(2020-2021)

Do tình hình dịch bệnh kéo dài phòng CT-CTSV đã xin ý kiến và được Ban giám hiệu đồng ý giải quyết cho sinh viên năm 2,3,4 (thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, hoặc không thể đóng đủ học phí theo quy định) cần gia hạn thời gian nộp học phí HK1 (2021-2022) làm Đơn theo mẫu quy định, sinh viên cam kết và tự chịu trách nhiệm về nội dung Đơn, không phải lấy xác nhận của địa phương, thời gian thực hiện theo đúng thông báo số 108/TB-ĐNT ngày 23/7/2021.  

Sinh viên gửi email kèm Đơn xin gia hạn nộp học phí HK1 về Email: khoant@huflit.edu.vn đến hết ngày 25/9/2021

Thời gian hoàn tất học phí của sinh viên được phép gia hạn tối đa đến ngày 07/11/2021