https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều chỉnh thời gian bắt đầu học thực hành môn Lập trình trên thiết bị di dộng

Khoa thông báo đến sinh viên học thực hành môn Lập trình trên thiết bị di động về việc dời thời gian bắt đầu học sớm hơn 1 tuần so với thời khóa biểu trước đó. Cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu học theo thời khóa biểu: từ ngày 18/03/2019 (bắt đầu từ tuần sau)
  • Thời gian bắt đầu học mới: từ ngày 12/03/2019 (bắt đầu từ tuần này)

Trân trọng.