https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch thi cuối kỳ các môn thi vấn đáp

Do các môn thi cuối kỳ theo hình thức vấn đáp không có lịch thi tập trung, Khoa CNTT thông báo đến toàn thể sinh viên thi vấn đáp cuối kỳ các môn dưới đây vui lòng liên hệ Giảng viên phụ trách lớp để biết thời gian, địa điểm thi cụ thể của từng nhóm.

 • Penetration testing
 • Quản trị hệ thống bảo mật
 • Các hệ quản trị cở sở dữ liệu
 • Lập trình thiết bị di động
 • Thương mại điện tử
 • Hệ điều hành mạng
 • Đồ án 1
 • Thiết kế giao diện
 • Phân tích và thiết kế phần mềm
 • Công nghệ phần mềm nâng cao
 • Phân tích & thiết kế HTTT
 • Lập trình trên Windows
 • Lập trình Web
 • Kỹ năng mềm

Trân trọng.